mércores, 15 de maio de 2013

A evolución das bolsas


Calcúlase que preto dun 90% das bolsas de plástico acaban a súa vida en vertedoiros e fabrícanse no mundo unhas 150 por persoa e ano. As bolsas de plástico son perxudiciais para o medio ambiente por varios motivos, a natureza non biodegradable do plástico con que se fabrican, o que a manufactura do polietileno fágase a partir de combustibles fósiles coa conseguinte emisión de gases contaminantes?Una das alternativas con máis apoios é substituílas por bolsas de papel. Con todo si compáranse as bolsas de papel coas de plástico obsérvase que producir e transportar bolsas de papel é aínda máis contaminante nalgúns aspectos debido ao uso de árbores para a súa elaboración, a enerxía utilizada para transformar a celulosa e a pasta de papel, os produtos químicos usados a escalas industriais? ademais necesítanse sete veces máis camións para transportar a mesma cantidade de bolsas si son de papel que si son de plástico porque ocupan un volume moito maior. Doutra banda, aínda que o plástico non é biodegradable, si que é reciclable e os residuos plásticos conteñen enerxía comparable coa dos combustibles fósiles, polo que constitúen unha excelente alternativa como fonte de enerxía.. E na actualidade séguese investigando sobre estas e outras técnicas de reciclado para melloralas.

Simultaneamente desenvólvense materiais plásticos biodegradables que tratan de resolver o problema ambiental causado polas bolsas de plástico comúns. Produtos innovadores como o Ecoflex alemán ou a neobolsa de orixe francesa, ata bolsas fabricadas cun bioplástico que deriva do almidón de millo? pero é difícil igualar as vantaxes do plástico tradicional baixo costo, impermeabilidade, facilidade de produción, resistencia en baixos espesores, inerte aos alimentos?
Cada país trata de adoptar as medidas que considera mais oportunas, en España, o Ministerio de Medio Ambiente decidiu substituír o 70% das bolsas de plástico por outras de papel antes de 2015. Así se expón no Plan Nacional de Residuos que o ministerio presentou o luns 26 de Febreiro de 2007 ás comunidades autónomas na Conferencia Sectorial de Sevilla. Doa González, Noelia González, Mónica Álvarez

Ningún comentario:

Publicar un comentario