luns, 13 de maio de 2013

Podes axudar, toma nota!

Dende que somos pequenos escoitamos a palabra reciclar, que é reciclar? Reciclar é someter a unha materia a un determinado proceso para que poida ser reutilizada.

Para que este proceso se poida cumplir, precisase da nosa axuda. Nós podemos contribuir na reciclaxe separando o vidro, o carton, os plásticos e as materias orgánicas nos diferentes contenedores que podes atopar cando saes a rua.
Se pensamos que iso non serve, e cada un de nos ten esa idea na cabeza non se consegue nada. Pero se unha gran parte da poboación se conciencia disto, pódense conseguir pequenas e grandes cousas co tempo.

Poderíamos englobar a reciclares dentro dun conxunto chamado 'As 3R' que serían: Reducir, reutilizar e reciclar. O termo reducir sería a opción de non consumir tantos productos que xeneren desperdicios, dado que a maioría deles non serán reciclados.
Reutilizar, sería utilizar de novo algo e non mercar cousas de usar e tirar, ou buscarlle novos usos.

Podes axudar, toma nota!
 Laura Guerrero. 


Ningún comentario:

Publicar un comentario